Накратко за мен

Танцува народни танци в различни групи за хора и ансамбли в София. Влюбена в живота и отдадена на нещата, които й носят стойност, тя пренася в танца желанието за живот и енегрията на вечно борещия се дух. През 2012 завършва професионална квалификация за художествен ръководител със специалност “Български танци”, мотивирана от желанието да танцува с и за всички, които се наслажават на Българския фолклор и следват желанието той да се запази и развива.  

Дейност

Народни танци и хора