Ръководители ФТФ “Дилмани”

Художествените ръководители на ДИЛМАНИ – винаги с желание да танцуват и да споделят любовта си към фолклора с всеки, изявил желание да стане част от магията на народните хора и танци!